Qalandari  Design  2016

De Boekenzolder is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rond boeken.

Boeken worden door burgers gratis aangeleverd en gratis weggeven. De Boekenzolder

stimuleert de omgang met boeken, de contacten hierover tussen bezoekers, en draagt bij aan duurzaamheid door te voorkomen dat boeken worden weggegooid.

De Boekenzolder is vanaf de zomer 2011 toegankelijk voor publiek. Sindsdien heeft een geleidelijke groei plaatsgevonden in omvang, activiteiten en naamsbekendheid.

Het pand van de Boekenzolder is in oktober 2014 verkocht aan zelfbouwers om er

appartementen in te maken. De Boekenzolder, en de overige projecten in het pand, moeten er daarom uit. Hierdoor is het jaar 2014 gekenmerkt door grote onzekerheid, en door het zoeken naar een andere ruimte. Eind 2014 was dat nog niet gelukt.


De bezoekers

De Boekenzolder staat open voor iedereen, oud en jong, arm en rijk, Nederlands en niet-Nederlands. Vanwege de verhuizing is het maximaal aantal boeken per bezoeker verhoogd van zeven naar tien. Men mag de boeken behouden, doorgeven of terugbrengen. Het is niet de bedoeling dat de boeken doorverkocht worden, dat is niet eerlijk tegenover de burgers die hun boeken in goed vertrouwen naar de Boekenzolder brengen in de verwachting dat anderen er weer plezier van hebben. Desondanks duiken onze boeken soms op bij handelaren en op Marktplaats. Dit blijft onze aandacht houden.

Organisaties (verzorgingshuizen, buitenschoolse opvang, vrouwenopvang e.d.) Kunnen zoveel boeken meenemen als ze nodig hebben.


Dit jaar kwamen er nogal wat kleinere initiatieven in de stad op gang, zoals de mini-biebs. Sommige bedruipen zichzelf, andere komen (ook) boeken van de Boekenzolder halen. Ze zijn van harte welkom.


Het aantal bezoekers loopt gestaag op. In het begin van het jaar kwamen er gemiddeld 200 bezoekers per week die 800 à 900 boeken meenamen. De laatste maanden waren deze aantallen opgelopen tot 300 bezoekers en 1400 à 1700 boeken per week. De openingstijden bleven gelijk, 10 uur per week. Het aanbod van boeken groeit nog harder. Dit komt waarschijnlijk door onze groeiende naamsbekendheid en doordat mensen steeds minder plekken hebben waar ze met hun oude boeken naartoe kunnen en ze het niet over hun hart kunnen verkrijgen ze weg te gooien. Bovendien vinden veel mensen het een

mooie gedachte om hun boeken gratis weg te geven.

..... meer: www.boekenzolderleiden.nl

Leiden